Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

สถานีอนามัยกมลา

กะทู้ ,ภูเก็ต

88/1 หมู่ 3 ริมหาด กมลา กะทู้ ภูเก็ต 83150
Tel. 076385136

สถานีอนามัยกะทู้

กะทู้ ,ภูเก็ต

59/3 หมู่ 4 วิชิตสงคราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120
Tel. 076-321548

สถานีอนามัยกะรน

เมืองภูเก็ต ,ภูเก็ต

330 หมู่ 3 ปฎัก กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100
Tel. 076396637

สถานีอนามัยคอเอน

ถลาง ,ภูเก็ต

199/4 หมู่ 2 เทพกระษัตรี ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 83140
Tel. 076348192

สถานีอนามัยตำบลป่าคลอก

ถลาง ,ภูเก็ต

217 หมู่ 1 ท่าเรือ-เมืองใหม่ ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 83110
Tel. 076-529683

สถานีอนามัยบ้านบางเทา

ถลาง ,ภูเก็ต

208/6 หมู่ 2 ศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
Tel. 076-270888

สถานีอนามัยพารา

ถลาง ,ภูเก็ต

33/3 หมู่ 4 ป่าคอก ถลาง ภูเก็ต 83110
Tel. 076 - 260374

สถานีอนามัยม่าหนิก

ถลาง ,ภูเก็ต

1 หมู่ 7 ศรีสุนทร ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
Tel. 076-620048

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook