Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์

กะปง ,พังงา

29/25 หมู่ 1 เพชรเกษม เหมาะ กะปง พังงา 82170
Tel. 076499111

โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์

คุระบุรี ,พังงา

374 หมู่ 1 เพชรเกษม คุระ คุระบุรี พังงา 82150
Tel. 076461079
Website. http://kuraburichaipathospital.com/main.asp

โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา

เมืองพังงา ,พังงา

92 หมู่ 5 ลำแก่น เมืองพังงา พังงา 82210
Tel. 076595072

โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

ตะกั่วทุ่ง ,พังงา

69/2 หมู่ 2 เพชรเกษม โคก ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
Tel. 076581395,076581396

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

ตะกั่วป่า ,พังงา

39/2 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล บางนายซี อำเภอ ตะกั่วป่า พังงา 82110
Tel. 076421770

โรงพยาบาลทับปุด

ทับปุด ,พังงา

125 หมู่ 1 พังงา - ทับปุด ทับปุด ทับปุด พังงา 82180
Tel. 076599019
Website. http://thapputhos.pngo.moph.go.th/thapput/

โรงพยาบาลท้ายเหมือง

ท้ายเหมือง ,พังงา

166 หมู่ 9 เพชรเกษม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120
Tel. 076571505,076571506

โรงพยาบาลท้ายเหมืองผดุงครรภ์

ท้ายเหมือง ,พังงา

หมู่ 3 ถนน ชายทะเลท้ายเหมือง ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง พังงา 82120

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook