Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

โรงพยาบาลกระบี่

เมืองกระบี่ ,กระบี่

1 พิศาลภพ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
Tel. 075-626700
Fax. 075-626700
Email. [email protected]
Website. http://110.77.138.106/?

โรงพยาบาลคลองท่อม

คลองท่อม ,กระบี่

79 หมู่ 9 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 81120
Tel. 075640320
Website. http://www.kthos.go.th/main/

โรงพยาบาลปลายพระยา

ปลายพระยา ,กระบี่

63 หมู่ 5 อ่าวลึก - พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160
Tel. 075687454
Website. http://www.kbo.moph.go.th/plaipraya/

โรงพยาบาลลำทับ

ลำทับ ,กระบี่

94 หมู่ 5 ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81120
Tel. 075643255

โรงพยาบาลสาขา เกาะพีพี*

เมืองกระบี่ ,กระบี่

ตำบล อ่างนาง อำเภอ เมือง กระบี่ 81000
Tel. 075622151

โรงพยาบาลอ่าวลึก

อ่าวลึก ,กระบี่

3/1 หมู่ 7 เพชรเกษม อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 81110
Tel. 075612288
Website. http://www.aoluk-hospital.net/index.php?option=com_content&view=frontpage

โรงพยาบาลเกาะลันตา

เกาะลันตา ,กระบี่

118 หมู่ 1 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 81150
Tel. 075689110

โรงพยาบาลเขาพนม

เขาพนม ,กระบี่

7 หมู่ 9 เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140
Tel. 075-689110
Fax. 075-689511
Email. [email protected]
Website. http://www.kaopanomhospital.go.th

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook