Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

เมืองพะเยา ,พะเยา

200 หมู่ 5 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมือง พะเยา 56000
Tel. 054482778

โรงพยาบาลจุน

จุน ,พะเยา

7 หมู่ 7 จุน-ปง ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150
Tel. 054-409200-19 , 054-459013 , 054-420095
Fax. 054-409203
Website. http://thaigovweb.com/mophweb/chunhospital/

โรงพยาบาลดอกคำใต้

ดอกคำใต้ ,พะเยา

225 หมู่ 4 พะเยา-เชียงคำ ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
Tel. 054-491994
Fax. 054-491507

โรงพยาบาลปง

ปง ,พะเยา

395 หมู่ 9 นาปรัง ปง พะเยา 56140
Tel. 054-497225 , 054-497030 , 054-429509 , 054-497023
Fax. 054-429510

โรงพยาบาลพะเยา

เมืองพะเยา ,พะเยา

269 หมู่ 11 พหลโยธิน ต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000
Tel. 054-409300
Fax. 054-409330
Website. http://www.phayaohospital.go.th/

โรงพยาบาลพะเยาราม

เมืองพะเยา ,พะเยา

660 หมู่ 3 พหลโยธิน ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000
Tel. 054-411111
Fax. 054-411130
Email. [email protected]
Website. http://www.phayaoramhospital.com/

โรงพยาบาลเชียงคำ

เชียงคำ ,พะเยา

244 หมู่ 4 ถนน สิทธิประชาราษฎร์ ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ พะเยา 56000
Tel. 054452092

โรงพยาบาลเชียงม่วน

เชียงม่วน ,พะเยา

200 หมู่ 6 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
Tel. 054-495125 , 054-495300
Fax. 054-495018

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook