Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

สถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง

ปัว ,น่าน

94 หมู่ 3 ศิลาแลง ปัว น่าน 55120
Tel. 054-792150

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

ภูเพียง ,น่าน

330 ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000
Tel. 054773035

โรงพยาบาลท่าวังผา

ท่าวังผา ,น่าน

84 หมู่ 1 น่าน-ทุ่งช้าง ท่าวังผา น่าน 55140
Tel. 054-755380 , 054-755516
Fax. 054-755601
Website. http://www.tphospital.com/

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

ทุ่งช้าง ,น่าน

1 หมู่ 2 น่าน-ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 55130
Tel. 054-795100
Fax. 054-795125
Website. http://www.thungchanghospital.org/

โรงพยาบาลน่าน

เมืองน่าน ,น่าน

1 วรวิชัย ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000
Tel. 054-719-000
Fax. 054-710977
Email. [email protected]
Website. http://www.nanhospital.go.th/

โรงพยาบาลนาน้อย

นาน้อย ,น่าน

110 หมู่ 6 เจ้าฟ้า ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 55150
Tel. 054-789090 , 054-789089 , 054-754022 , 054-789504-5 , 054-789573
Fax. 054-789209

โรงพยาบาลนาหมื่น

นาหมื่น ,น่าน

25 หมู่ 14 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 55180
Tel. 054-787231

โรงพยาบาลบ่อเกลือ

บ่อเกลือ ,น่าน

188 หมู่ 1 ปัว-บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 55220
Tel. 054-778066
Fax. 054-778068

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook