Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

โรงพยาบาลคลองหาด

คลองหาด ,สระแก้ว

626 หมู่ 1 คลองหาด-ทุ่งขนาน ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 27260
Tel. 037512258

โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท

อรัญประเทศ ,สระแก้ว

1/30 สุวรรณศร อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

วัฒนานคร ,สระแก้ว

ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ วัฒนานคร สระแก้ว 27160
Tel. 037261795,0372617...

โรงพยาบาลตาพระยา

ตาพระยา ,สระแก้ว

681 หมู่ 1 ธนะวิถี โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 27180
Tel. 037269009

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

วังน้ำเย็น ,สระแก้ว

304 หมู่ 6 สระแก้ว - จันทบุรี วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
Tel. 037251108,037251109
Website. http://www.wnyhos.com/index.php

โรงพยาบาลวัฒนานคร

วัฒนานคร ,สระแก้ว

231 หมู่ 11 วัฒนา-แซร์ออ วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160
Tel. 037261772
Website. http://103.10.228.99/

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

เมืองสระแก้ว ,สระแก้ว

283 สุวรรณศร สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000
Tel. 037243018
Website. http://www.skh.moph.go.th/index.php

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

อรัญประเทศ ,สระแก้ว

4 มหาดไทย อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
Tel. 037233075

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook