Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

องครักษ์ ,นครนายก

62 หมู่ 7 คลองสิบหก องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
Tel. 0-3739-5085-8

โรงพยาบาลนครนายก

เมืองนครนายก ,นครนายก

ข/1 100 สุวรรณศร นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000
Tel. 037314546
Fax. 0-3731-1682, 0-3731-4546-9

โรงพยาบาลบ้านนา

บ้านนา ,นครนายก

77 หมู่ 1 พิกุลออก บ้านนา นครนายก 26110
Tel. 0-37381-832
Fax. 0-37382-011
Email. [email protected]
Website. www.bannahospital.com

โรงพยาบาลปากพลี

ปากพลี ,นครนายก

233 หมู่ 4 ต.ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130
Tel. 0-3739-9793
Fax. 0-3739-9207

โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เมืองนครนายก ,นครนายก

99/6001 หมู่ 1 ถนน สุวรรณศร ตำบล พรหมณี อำเภอ เมือง นครนายก 26001
Tel. 037393062

โรงพยาบาลองครักษ์

องครักษ์ ,นครนายก

300 หมู่ 1 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 26120
Tel. 037391510
Website. http://www.okhospital.net/

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook