Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

โรงพยาบาลกองบิน 23

เมืองอุดรธานี ,อุดรธานี

ทหาร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
Tel. 042223023

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

ดอยสะเก็ด ,เชียงใหม่

2 หมู่ 8 เชียงใหม่-เชียงราย เชีงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
Tel. 053-495571 , 053-495166
Fax. 053-495505
Website. http://doisakethospital.com/

โรงพยาบาลด่านช้าง

ด่านช้าง ,สุพรรณบุรี

94 หมู่ 1 ด่านช้าง-สามชุก ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
Tel. 035595032
Website. http://www.thaigovweb.com/mophweb/11290/

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

เขตบางนา ,กรุงเทพมหานคร

224 ริมทางรถไฟเก่า บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. 024752309,024752309
Website. http://www.nmd.go.th/bangkokmed/

โรงพยาบาลท่าวุ้ง

ท่าวุ้ง ,ลพบุรี

60 หมู่ 7 สิงห์บุรี-ลพบุรี บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150
Tel. 036481166,036481208
Website. http://www.thawunghospital.org/main/

โรงพยาบาลป่าพะยอม

ป่าพะยอม ,พัทลุง

171 หมู่ 2 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93210
Tel. 074-624163
Fax. 074-624163
Email. [email protected]
Website. http://www.phapayomhospital.com/

โรงพยาบาลพัทลุง

เมืองพัทลุง ,พัทลุง

421 ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
Tel. 07-4609500
Fax. 074-612412
Website. http://www.ptlhosp.go.th/

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง

เมืองระยอง ,ระยอง

149/1 มาบยา มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
Tel. 038691800
Website. http://www.mongkutrayong.com/

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook