Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

โรงพยาบาลกระสัง

กระสัง ,บุรีรัมย์

140 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลกระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 31160
Tel. 044-691509
Fax. 044-691033
Email. [email protected]
Website. www.kshos.go.th/

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เขตบางรัก ,กรุงเทพมหานคร

124 สีลม สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2625-9000, 0-2235-1000
Fax. 0-2236-2911
Email. [email protected]kokchristianhospital.org
Website. www.bangkokchristianhospital.org

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

เขตคลองเตย ,กรุงเทพมหานคร

80 แสงจันทร์-รูเบีย สุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. 02-769-2000
Email. [email protected]
Website. http://www.kluaynamthai.com/

โรงพยาบาลกลาง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ,กรุงเทพมหานคร

514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. 02-220-8000
Website. http://www.klanghospital.go.th/

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

เขตบางนา ,กรุงเทพมหานคร

224 ริมทางรถไฟเก่า บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. 024752309,024752309
Website. http://www.nmd.go.th/bangkokmed/

โรงพยาบาลธนบุรี

เขตบางกอกน้อย ,กรุงเทพมหานคร

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. 02-487-2000
Fax. 02-412-7343
Email. [email protected]
Website. http://www.thonburihospital.com/

โรงพยาบาลธนบุรี 2

เขตทวีวัฒนา ,กรุงเทพมหานคร

43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. 02-487-2100
Website. http://www.thonburi2.com/

โรงพยาบาลบางโพ

เขตบางซื่อ ,กรุงเทพมหานคร

95 ประชาราษฎร์ 2 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. 02-587-0144
Website. http://www.bangpo-hospital.com/

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook